3Ženy

Stretli sa.
Možno.
Možno v nemocnici.
Možno inde.
Všetky nosili pod srdcom život.
No nie všetky sa naň tešili

Tešila sa iba jedna...
Ale jej život bol v ohrození.
Za záchranu života jej radili
smrť dieťaťa. Odmietla...
Pri pôrode umiera ona aj dieťa.
Ocitá sa vo svete
nenarodených a nechcených?
a stáva sa ich náhradnou matkou.

Druhá žena je rozhodnutá pre potrat.
Dieťa je príťaž.
Prišlo nevhod.
Musí odísť.
Smola...

Tretia bola tiež odhodlaná ísť na potrat,
ale čosi ju zastavilo.
Možno prvá žena?
Možno druhá?
Možno niekto iný?
My?
Lekári?

Šialený kolotoč vrážd a výčitiek
svedomia, ale...
Dá sa ujsť pred pravdou?
Dá sa ujsť pred sebou samým?