O čom sú 3Ženy

3Ženy je nové tanečné podobenstvo o živote postavené na predstavení Nechcené requiem. ATak v ňom roztancoval fiktívny príbeh, v ktorom sa stretávajú nenarodené deti, ich rodičia, lekári...

Prečo spieva našim deťom uspávanku smrť?
Prečo znie životu stále requiem?... odišli. Miriam aj dcérka. Nevládzem viac písať...

... dnes bol pohreb. Pociťujem hroznú samotu. Kamkoľvek sa pozriem, zovšadiaľ sa ozýva: Prečo?! Ak mala smrť Miriam a dcérky nejaký zmysel, nech temnotu môjho srdca prerazí lúč svetla Boha...

... keď počúvam o nenarodených deťoch, hlavou mi prebleskne otázka - čo ak sa moje dieťa a Miriam niekde stretnú s tými, ktorých pred narodením zabili, alebo s tými, ktorí sú už na to odsúdení? Prečo životu stále znie requiem?...

... koľké ženy dbajú len o svoj zovňajšok a vo vnútri sú schopné zabíjať! Čo by im (asi) povedali ich nechcené deti, keby sa stretli tvárou v tvár?...

... stretol som sa s primárom gynekologického oddelenia. Denne vykoná niekoľko potratov. Snažím sa mu vysvetliť, že to, čím sa živí, sú vraždy. Bráni sa telom aj pohľadom. Akoby som tie oči už niekde videl...

... stále plnšie odhaľujem svedectvo, ktoré dala moja žena svetu. Radšej chcela obetovať vlastný život, akoby mala zničiť ten rodiaci sa v nej...

... chcel som sa znovu porozprávať s primárom, ale vraj niekde zmizol. Možno sa v ňom čosi pohlo... možno ho pohltilo vlastné svedomie...

... dostal som list od neznámej ženy, ktorá bola v nemocnici spolu s Miriam: "Vaša žena mi zachránila dieťa, chcela som si ho dať vziať, ďakujem..." (Tak predsa) svetlo!