OKO

hazard s dušou inšpirovaný životom sv. Pavla

  

MEDITKY 4 KS

Hor' sa teda! Požívajme dobrá skutočné! Užime si sveta rýchle, ako za mladi! (...) Veď to je náš údel a to je náš lós! (Múd 2, 6 - 9)

*

Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete... (Iz 29,9) Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. (Lk 11,17)

*

Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi. Vstaň, Pane, pomôž nám a vykúp nás, veď si milosrdný. (Ž 44,26)

*

"Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?"
Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel.
"...jeho som si vyvolil za nádobu..."
Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak.
(Sk 9)

 

HYMNUS

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.
(1 Kor 1 - 8)