Šero

Tancujú:
Martina Vargová (šero v srdci)
Valika Mitzová (šero v duši)
Katka Režnáková (šero v očiach)
Kristína Tibenská (šero v tele)
Zuzka Kelečínová (šero v hlave)
Zuzka Valentínová (šero v láske)
Lucia Števková (ona)
Ján Špoták (on)
Peter Žižák (tma)
Pavol Danko (svetlo)

Námet, libretto a réžia:
Pavol Danko