Slnko za mrakmi

Predstavenie pri príležitosti návštevy
pápeža Jána Pavla II.
na Slovensku


V januári 2003 sme boli oslovení slovenským kňazom Ľudovítom Pokojným, ktorý pracoval v Ríme na príprave materiálov a podkladov pre beatifikáciu sestry Zdenky Schelingovej, aby sme o jej živote pripravili "šťavnaté" predstavenie. Na motívy knihy Antona Habovštiaka Za mrakmi je moje milované slnko vznikol scenár predstavenia nami nazvaného Slnko za mrakmi. K spolupráci sme prizvali ďalších desať divadelných a tanečných nadšencov. V priebehu mája a júna vznikala javisková koncepcia, návrhy kostýmov a scénografie a prvé choreografie. Spoločnou prácou sa dotvorili kulisy, na viacerých miestach sa šili kostýmy a v telocvični zneli skladby svetových autorov a nezrozumiteľný krik. Dvojmesačné prázdniny zaviali prachom zabudnutia všeličo, ale... September sa niesol v znamení niekoľkohodinových tréningov, propagácie, učenia sa textov, ale najmä modlitieb. Výsledok? Posúdťe sami na našich predstaveniach.