Chcela... plagát

Chcel(a) by som letieť ...
Zdenka Schelingová

Divadelná inscenácia Chcel(a) by som letieť ... vznikla pri príležitosti 100. výročia od narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej (24. 12. 1916). Je pripomienkou jej života ako cesty s pohľadom upretým k nebu, života naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie - k Bohu.

Predstavenie tanečnými obrazmi, ale i hudbou a slovom, stvárňuje jednotlivé kapitoly Zdenkinho života - detstvo, povolanie, prácu v nemocnici, pomoc väzneným kňazom, následné utrpenie počas vypočúvania a zrod pre nový život.

Príbeh je prerozprávaný cez pohľad muža, ktorý napomáhal pri Zdenkinom mučení, muža, ktorý by tiež chcel letieť. Cez metaforu čakania na lietadlo a letiskovej haly sa v jeho mysli ponárame do Zdenkinho príbehu.

Tanec sprevádza hovorené slovo a hudba - autentické modlitby a úvahy Zdenky Schelingovej zhudobnené Tvorivou skupinou Poetica Musica, ktoré tvoria pridanú hodnotu inscenácie. (www.poeticamusica.net)

N á m e t Zdenka Pašuthová & Pavol Danko
K o s t ý m y Mária Páleníková
S c é n o g r a f i a Pavol Danko
Z v u k & s v e t l á Pavol Mnich & Dominik Šubjak & Peter Bialeš & Filip Pacalaj
D r a m a t u r g i a Zdenka Pašuthová
Ch o r e o g r a f i a & r é ž i a Pavol Danko & ATak

T e x t y
Zdenka Schelingová - texty zamyslení a modlitieb
Zuzana Eperješiová - texty piesní Chcela by som letieť, Zem tieňov
Pavol Danko & Zdenka Pašuthová - výber a spracovanie textov

H u d b a
Tvorivá skupina Poetica Musica
Zuzana Eperješiová - klavír, spev
Pavol Jakab - basgitara, gitara
Peter Jakab - gitara, programovanie
Michal Lörinc - bicie, perkusie, klávesy, dychové nástroje
Adrián Harvan - part pre violončelo
Janka Ivanecká - violončelo

H o v o r e n é s l o v o
Zuzana Eperješiová & Martin Gnip & Adriána Hovancová

Ú č i n k u j ú
Lenka Košťálová/Júlia Olexová, Gabriela Bojková/Mária Fábryová, Jana Holosová/Ivana Martinková, Karin Čaklošová/Anna Šlosárová, Štefan Adamjak/Michal Koreň/Štefan Schwartz, Pavol Danko