D4V1D

D4V1D

Tanečné divadlo ATak uvádza vo svojej jubilejnej 20. sezóne premiéru inscenácie D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku - speváčka Dominika Gurbaľová.

Kráľ Dávid - hriešnik aj svätec, bojovník aj umelec. V jeho žalmoch nachádzame vášeň aj pokoru, bojovnosť aj prosbu o odpustenie... Jeho životný príbeh je akoby zakódovaný aj v našich životoch. Každý si nesieme niečo z neho... ale najmä - každý máme v sebe nezmazateľný kód od Boha. Základná informácia, ktorú máme všetci bytostne vtlačenú - ako ten čiarový kód - je vedomie, že sme Bohom milovaní. Dávid zažil vrcholy aj pády, víťazstvá aj prehry... ostal však verný Bohu a kódu, ktorý nosil v sebe...

Zmiluj sa, Bože, nado mnou,
pre svoje zľutovanie znič moje previnenie.
Úplne zo mňa vinu zmy, vedomý som jej si...
(text: Dominka Gurbaľová, podľa 51. Žalmu)

N á m e t  Zdenka Pašuthová & Pavol Danko
K o s t ý m y  Mária Páleníková
S c é n o g r a f i a  Pavol Danko
Z v u k & s v e t l á  Dominik Šubjak & Peter Bialeš & Filip Pacalaj
T e x t y  Zdenka Schelingová, Dominika Gurbaľová

H u d b a  
Dominika Gurbaľová - hudobný námet, produkcia, spev, klavír, gitara, píšťala, syntetické nástroje, perkusie
Ladislav Gurbaľ - violončelo
Maroš Vataščin - husle, spev
Jakub Bačinský - basgitara
Jakub Krátky - bicie, perkusie
Peter Jakab-Sinusrecords - mixáž, mastering

H o v o r e n é s l o v o  Ján Gallovič
D r a m a t u r g i a  Zdenka Pašuthová
Ch o r e o g r a f i a & r é ž i a  Pavol Danko & ATak

Ú č i n k u j ú  
Štefan Adamjak/Michal Uherek/Pavol Danko/Štefan Schwartz/Eva Kosnáčová/Ivana Martinková/Lenka Košťálová/Jana Moravcsíková/Gabriela Bojková/Karin Čaklošová

www.facebook.com/TanecneDivadloATak
www.tdatak.sk


20 rokov ATaku
GOLGOTA(1999) Nechcené REQUIEM(2000) Šero(2001)
Výkrik(2001) nič(2002) s.(t)r.o.MY(2003) Slnko za mrakmi(2003)
Smeti!(2004) eX.o.dus.(2005) Pra(e)meň(2006) (v)raj(2007)
zloDEJ(2008) XXL(2008) OKO(2009) ZÁH(R)ADA(2010)
zimOsen(2011) koNIEc(2012) slovOžilo(2013) ECCE HOMO(2014)
ShALOME(2015) Galéria(2016) Chcel(a) by som letieť...(2017)
D4V1D(2018)