Galeria plagát

Čo je medzi tmou a svetlom? Deň či noc?
A kto je medzi Tmou a Svetlom? Ja či ty?

Tanečné divadlo ATak prinieslo tému o rozhodovaní sa medzi Svetlom a Tmou už v roku 2001 v inscenácii Šero. Premenlivý súbor sa postupne ustálil na desaťčlenný kolektív, choreografie "pretancoval" na oveľa náročnejšiu úroveň a v istom období začal dokonca experimentovať so slovom. Premyslené maľované kostýmy a jednoduchá, no dynamická scénografia (v inscenácii Šero s nezabudnuteľnou elastickou "chobotnicou") začali tvoriť výtvarný rukopis tvorby ATak-u, ktorý pre svoju funkčnosť a nápaditosť ocenili aj mnohí divadelní kritici.

Tanečníci či tanečnice odrástli, vymenili divadelné roly za tie životné, a ostali len dve "nesmrteľné" postavy - Svetlo a Tma. Tie sa po pätnástich rokoch vracajú, aby v novootvorenej Galérii rozohrali "večnú hru". Podobne, ako si Boh so Satanom "dohodnú pravidlá" v úvode biblickej knihy Jób, aj v galérii obrazov zo života si Tma "pýta dovolenie" na skúšanie a pokúšanie nás - ľudí. Svetlo však jasne svieti a jasne odpovedá: "Všetko, čo majú, je v tvojich rukách, ale ich samých sa nedotkni!" (porov. Jób 1, 12) Pretože je to Boh - Svetlo, kto sa nás celý život dotýka. Aj keď ho nevidíme, necítime, či zablúdime, Svetlo nás stále čaká s otvorenou náručou. Nemôže nesvietiť a nemôže nemilovať. Sme jeho diela stvorené na jeho obraz, preto by sme mali žiť vo svetle... Ako obrazy a diela v galérii. Obrazy, z ktorých "presvitá" Autorov zámer. Obrazy, ktoré však osvetlia aj nečakané zákutia v duši diváka. Nie samy o sebe, ale vďaka Svetlu.
Len Svetlo nám umožní vnímať Boha ako učiteľa, nie tvrdého a bezcitného, ale spravodlivého. Boha, ktorý sa teší z našej radosti a dokáže sa nadchnúť pre naše túžby ako ten najlepší spoločník. Avšak nie za cenu nášho hriechu. Boha, ktorý je verný, aj keď sa zdá, že "je stále niekde inde". Boha, ktorý umiera s každým naším hriechom. A my ostávame žiť v hneve a strachu.
Bez Svetla ostávajú z obrazov len (de)sivé machule.
"Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla" (Rim 13, 12), pretože z tmy do svojho obdivuhodného svetla nás povolal sám Boh. (Porov. 1 Pt 2,9)
Vitajte v našej Galérii.

Zdenka Pašuthová a Pavol Danko