ShALOME plagát

Divadlo by neexistovalo bez hercov a ani bez divákov. Divadlo je vzťah medzi nimi - niekedy krásny, inokedy drsný, živý a premenlivý. A každý vzťah postupne dozrieva. Sedemnásta sezóna nášho Tanečného divadla ATak prináša v poradí už dvadsiatu inscenáciu - tentoraz s názvom SHALOME. Dozrel čas lepšie sa spoznať, poodhaliť zákulisie. Otvárame pred vami divadelnú šatňu. Magické miesto, kde sa herec stáva niekým iným - podľa pridelenej úlohy. Miestom, kde sa človek pred zrkadlom pripravuje na svoju rolu, ale... Viem vlastne, kto som? Aká je moja úloha? Kto som, keď vychádzam na javisko života? A kto som v zákulisí?... Som človek, ktorý prináša pokoj? Alebo človek, ktorý prináša smrť?...
Na scénu, prosím, SHALOME začína!

Príbeh o Salome inšpiroval umelcov už oddávna. Nájdeme ho v literatúre, výtvarnom umení, ale i v divadle (od opery R. Straussa, cez drámu G. B. Shawa až po slovenskú tragédiu P. O. Hviezdoslava).
V našom tanečnom spracovaní sa Salome zrkadlí vo viacerých rovinách i viacerých podobách, dokonca i v podaní viacerých herečiek. Je paradoxom, že hoci ide o jeden z najtanečnejších príbehov Svätého písma, siahame po ňom až teraz. Podoba, v akej ho prinášame, ukazuje, že sa môže odohrávať kdekoľvek - nielen na javisku...

PRAMENE:
Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola
4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. (...) 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" 15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.

Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola
18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.

Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola
17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." 23 A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva." 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa." 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke.